تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1371 
الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
0.00 
دکترا 
 
فرهنگ و ارتباطات 
 
 
خارج 
 
 
 
0.00